Gödsel och plaster

När det gäller olika kemiska produkter är Sverige en stor producent och exportör av dem. Men hur ser det egentligen ut med saker som plaster och olika typer av gödsel som även dem, faktiskt är kemiska produkter.

Gödsel

Sverige är en stor producent av gödsel. Det finns väldigt många lantgårdar som har jordbruksdjur och det är just där gödslet kommer från för att sedan omvandlas till olika gödselvarianter. De här olika varianterna exporteras sedan till flera andra länder där tillgången på gödsel inte är riktigt lika god. Dessutom använder flera av de svenska bönderna också sitt gödsel på de egna åkrarna för att få en bättre tillväxt, större skördar med mera. När inhemskt gödsel används behöver man inte tänka på att smittor eller liknande ska hamna i jorden.

Plaster

Över hela världen används flera olika typer av plaster. Det används faktiskt mer plast än man kan tro och framför allt i mer saker än man vanligen tror. Det är till exempel inte så många som känner till att det ofta finns så kallade mikorplaster i olika typer av duschcremer och peelings. De där små kornen som gör huden mjuk är i de flesta fall tillverkade av mikroplaster. Även i en hel del kläder finns det plast. Fleece är till exempel ett material som helt och hållet är tillverkat av plast. I Sverige produceras flera olika sorters plast, allt från mjukplast, till hårdplaster och andra produkter av just plast. Anledningen till det är att många av de råvaror som behövs för att tillverka plasten finns tillgängliga i Sverige och dessutom är svenskarna generellt sett duktiga på att återvinna olika typer av plast och det ger en mer miljövänlig produktion.

Nackdelar med den kemiska produktionen

När det gäller just kemisk produktion kan man dock inte bortse från att det blir en del utsläpp. Åtgärder vidtas för att minska dem, men de kommer inte att försvinna helt.