Mediciner

Något många kanske inte känner till är att Sverige också är stort inom medicinproduktion. Många köper mediciner varje år eller rent av varje dag men de tänker inte så ofta på vart medicinen kommer från. Men vilka större medicinföretag finns det i Sverige?

Medicin av blodplasma

I Sverige finns ett enda medicinföretag som tillverkar olika mediciner av blodplasma. Det företaget heter Octapharma. Att just tillverka blod av mänsklig blodplasma är inte helt enkelt, och det innebär en hel del risker. Det är till exempel svårt att undvika att olika smittor sprids genom blod. De här medicinerna är dock livsviktiga för personer som har bland annat blödarsjuka och de transporteras över hela världen.

Andra medicinföretag

I dag finns det inte lika många medicinproducenter i Sverige som det tidigare funnits. Ett av de företag som finns kvar är Swedish Orphan Biovitrum. Diamyd Medical är fortfarande verksamt i Stockholm och Medivir i Huddinge kommun. Det har tidigare funnits väldigt många olika medicinföretag i landet men många av dem har lagts ner, andra har köpts upp och vissa har fusionerats till större bolag. Det gör att Sverige i dag är en relativt stor medicinproducent, men den är inte fullt lika spridd över landet. I dag finns medicinföretagen främst i de större städerna.

Medicin på export

Det exporteras en hel del medicin från Sverige, och även till Sverige. De mediciner som exporteras är bland annat mediciner mot cancer, olika blödningssjukdomar, samt vacciner. I Sverige finns det kapacitet att tillverka en hel del olika mediciner, men trots det finns det en hel del olika produkter som måste importeras då Sverige inte kan säkerställa att alla mediciner som behövs för att täcka behovet finns tillgängliga. När det gäller export och tillverkning av mediciner ställs det väldigt stora krav på både säkerheten, företagen och på de anställdas kunskaper.