Sverige och skogen

När man reser genom Sverige kan man slås av att stora delar av landet består utav skog. Då är det kanske inte heller så konstigt att Sverige är ett land som producerar och exporterar många produkter som kommer från just skogen. Men vilka produkter rör det sig om och är det lätt att hålla på med skogsproduktion?

Svenska produkter som kommer från skogen

Det finns en hel del produkter som kommer från skogen och det är många av dem som Sverige är kända för. Bland annat förekommer det i mycket stor mängd att Sverige tillverkar produkter som pappersmassa, papper och kartong som sedan exporteras till andra länder. Pappersmassa tillverkas just av trä, eller så kallad massaved som egentligen är mindre träd och sly. De lite större träden exporteras som de är, eller så görs de om till plankor, möbler eller annat som sedan ska exporteras eller användas inom landet. Sverige är faktiskt ett av de ledande länderna i världen just när det kommer till skogsindustri, tack vare att landet är så rikt på skog.

Svårigheter med skogsproduktion

Man kan inte bortse från att det dock finns ett par saker som gör skogsproduktion svårt. För det första är det mycket arbete förknippat med att skörda skogen. Många maskiner ska transporteras, vägar körs sönder och behöver rustas upp och sedan ska skogen planteras igen. Under den varma årstiden när brandrisken är hög kan det också vara problem med att köra i skogen och använda de olika maskinerna då risken för att orsaka skogsbränder är stor. Man kan inte heller undvika risken för utsläpp i naturen när maskinerna ska tankas i skogen, om något läcker eller om en traktor eller liknande körs sönder. Speciellt allvarligt kan det här bli i områden runt vattentäkter och i andra vattenskyddsområden där det finns ett rikt djurliv.